KALİTE POLİTİKASI

 

  Ürün kalitemizi sürekli yükseltmek, devamlılığını sağlamak ve Müşteri memnuniyeti ile birlikte rekabet gücümüzü arttırmak temel amacımız,

 

                                 Firmamızda her kademede görev yapan personelin kalite sistemi ile ilgili eğitimlerinin gerçekleştirilmesi,

 

                                                     Uygun fiyat, yüksek kalite ve zamanında teslim işlevlerinin sürekli kılınması,

 

  Başarısızlık ve hurda maliyetlerinin kalite hedefleri doğrultusunda en alt seviyeye çekilmesi kalite politika-mızı oluşturan diğer amaçlarımızdır.

 

                                           Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyma ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini taahhüt ederiz.

 

                                                                                                        Hülya YILDIZ GÜLER

                                                                                                             Yönetim Grubu